I edycja „Kogo kręci kino historyczne?”, Warszawa, kino LUNA, 19-25.02.2007

W ramach projektu, w lutym 2007 zorganizowany został we współpracy z Filmoteką Narodową przegląd filmów. Podczas konferencji zorganizowanej przez MHP w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, goście z czterech krajów – Rosji (prof. Siergiej Sekirinsky), USA (prof. Sheila Skaff), Niemiec (dr Bernd Kiefer) i Polski (dr hab. Alina Madej) zastanawiali się nad problemem relacji pomiędzy przedstawianiem przeszłości na ekranie, a m.in. koniunkturami politycznymi, tradycyjnym językiem symbolicznym, modami intelektualnymi i innymi czynnikami kształtującymi wrażliwość historyczną artystów i widzów. Drugi dzień konferencji został zdominowany przez tematy związane     z polskim kinem i jego związkami z historią. Dr Rafał Marszałek przedstawił wyniki kwerendy przeprowadzonej na zlecenie MHP mającej na celu wyszukanie w całej filmografii polskiej tych filmów fabularnych, w których przedstawiono wydarzenia             i postaci związane z historią Polski. W trakcie kwerendy opracowanych zostało około 300 filmów, z nich została stworzona baza danych mogąca służyć filmoznawcom i historykom. W ramach konferencji odbyły się również dwie debaty (Filmowa wizja przeszłości. 

Cztery perspektywy: USA, Rosja, Niemcy, Polska) – z udziałem twórców filmowych (Jerzy Stefan Stawiski, Robert Gliński, Dariusz Gajewski, Sławomir Fabicki, Wojciech Tomczyk) oraz publicystów, historyków i krytyków filmowych (Tadeusz Sobolewski, Wojciech Orliński, Cezary Michalski, dr Rafał Marszałek, prof. Andrzej Chojnowski, Mateusz Werner). Obydwie dotyczyły aktualności tematu historycznego w polskim kinie, jego nośności społecznej i podatności na polityczną koniunkturę.

 ULOTKA

OPISY FILMÓW

Przegląd filmowy, 19-25 lutego, kino Luna, godz. 18.00

Poniedziałek, 19 lutego, godz. 18.00

1. Niedzielne igraszki, 1983, 54’– Robert Gliński / jako dodatek: Cicha przystań, 1995, 27’ – Mariusz Malec
Wprowadzenie: Dr Rafał Marszałek, spotkanie z Robertem Glińskim
Wtorek, 20 lutego, godz. 18.00
2. Rozmowy kontrolowane, 1991, 93’ – Sylwester Chęciński
Wprowadzenie: Dr Andrzej Kołodyński
Środa, 21 lutego, godz. 18.00
3. Słońce wschodzi raz na dzień, 1967, 90’ – Henryk Kluba
Wprowadzenie: Prof. Andrzej Werner
Czwartek, 22 lutego, godz. 18. 00
4. Aleksander Newski – Sergiej Eisenstein (ZSRS)
Wprowadzenie: Prof. Sergiej Sekirinskij
Piątek, 23 lutego, godz. 18.00
5. Upadek, 2004, 156’ – Oliver Hirschbiegel (Niemcy)
Wprowadzenie: Dr Bernd Kiefer
Sobota, 24 lutego, godz. 18.00
6. Bufallo Bill i Indianie – Robert Altman (USA)
Wprowadzenie: Prof. Sheila Skaff
Niedziela, 25 lutego, godz. 18.00
7. Usłyszcie mój krzyk, 1991, 46’/ Jeden dzień w PRL, 2005, 58’ – Maciej Drygas
Wprowadzenie: Prof. Andrzej Werner, spotkanie z Maciejem Drygasem

Ilość uczestników: ok. 3400 osób.

Copyright 2011 Muzeum Historii Polski